KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 2021

KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 2021

KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 2021

KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 2021 kapsamında KOSGEB, Ar-Ge faaliyetlerini desteklemektedir. Bunun için elbette KOSGEB’in desteklediği sektörlerde olmalısınız ve KOSGEB’e kayıt olmalısınız.

KOSGEB’in desteklediği sektörde olduğunuzu görmek için tıklayınız

KOSGEB’ kayıt için tıklayınız

KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Yukarıda belirttiğimiz gibi aslında siz de Ar-Ge çalışmaları yapıyorsanız ister girişimci düzeyinde ister esnaf olun bu destekten yararlanabilirsiniz. Üstelik destek tutarı hiç azımsanacak bir tutar değil. KOSGEB 2021 yılında Ar-Ge projelerinde 750.000 TL destek sunmaktadır. Destek oranı %75 olarak düşünüldüğünde aslında 1.000.000 TL’lik bir proje sunarak bunun 750.000 TL’sini KOSGEB’den destek alabilirsiniz.

KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMINDA KAPSAMINDA HANGİ FAALİYETLER DESTEKLENİYOR?

KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI kapsamında işletmenizin

 • Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlarınız,
 • Yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmeleriniz veya iyileştirmeleriniz,
 • Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla yapılan orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünleriniz

desteklenmektedir. Bu amaçla yapacağınız prototip oluşturma bedeli, bunun içerisinde hammadde, makine, teçhizat, yazılım, dışarıdan alınan hizmet alımları, personel giderleri, test-analiz, tanıtım vd. giderleriniz desteklenmektedir.

 

AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%)
Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Programı
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği150.00075
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)300.00075
Personel Gideri Desteği200.000100
İşletme Kuruluş Desteği5.000 – 10.000Destek oranı uygulanmaz
 

 

 

 

 

Proje

Geliştirme

Desteği

Proje Danışmanlık Desteği20.000 

 

 

 

 

 

75

Eğitim Desteği20.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği100.000
Proje Tanıtım Desteği10.000
Yurt içi ve Yurtdışı

Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti

/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

 

20.000

Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği100.000

 

KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMINDA KAPSAMINDA HİBE NE KADAR?

Yukarıdaki tablodan da göreceğiniz üzere KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI kapsamında 450.000 TL Hibe alabilirsiniz. Bununla birlikte 300.000 TL’de faizsiz kredi desteği alabilirsiniz.

KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMININ SÜRESİ NE KADAR?

KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI kapsamında geliştireceğiniz proje 8-24 ay arası olabilir.

KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMININ SÜRESİ UAZATILABİLİR Mİ?

Evet, bu mümkün. KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI kapsamında projenizi uygularken geçerli bir sebeple projenizi tamamlayamazsanız proje kapsamında revizyon talep ederek süre uzatımı alabilirsiniz. Ancak bunun gerçekten geçerli bir sebebi olmalı ve bu sebep KOSGEB kurulunu ikna etmelidir.

 

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI “Dijital Dönüşüm Çağrısı” 2021

 

KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMINA NE ZAMAN BAŞVURABİLİRİZ?

Bunu duyunca gerçekten çok mutlu olacaksınız. Zira KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI yıl boyunca açık. İstediğiniz zaman, Ar-Ge fikrinizi iyi bir şekilde projelendirip başvuru yapabilirsiniz.

KOSGEB AR-GE SONUCUNA İTİRAZ EDEBİLİR MİYİM?

Evet, diyelim ki KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI’na proje yazdınız ve kurul desteklemeye ikna olmadı ve reddetti. Bu sonuca 15 gün içerisinde itiraz edebilirsiniz. İtiraz ederken mutlaka itirazınızı destekleyen doneleri içeren bir dilekçe hazırlayın. Yoksa kabul etmeyebilirler.

KOSGEB AR-GE NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI’na gerçekten çok ciddi bir şekilde hazırlanmalısınız. Geliştireceğiniz proje özgün ve yenilikçi yönü olan, ticarileşebilir bir proje olmalıdır. Bununla birlikte siz ya da işletmeniz de teknik ve mali açıdan bu konuda yetkin olmalısınız. Bu 3 parametre açısından uygun bulunursanız büyük olasılıkla projeniz destek almaya hak kazanacaktır.

KOSGEB AR-GE PROJE ÖRNEKLERİ?

Bunun için standart birşey söylemek çok mümkün değil. Aslında yukarıda belirttiğimiz gibi KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI’na sunacağınız proje özgün, yenilikçi ve ticarileşebilir olmalıdır. Yani farklılaştırmak lazım. Örneğin, bir makine geliştiriyorsunuz. Bu makine, benzer iş yapan makinelerden hız, kapasite, estetik, ve teknolojik açıdan farklılaşmış olması lazım. Ya da öyle bir makine geliştireceksiniz piyasada hiç olmayan birşey olacak. Ya da bir diğer örnek olarak, bir makine geliştiriyorsunuz ve piyasadakilerden hiç bir yönüyle farklı değil ancak siz üretiminde daha farklı bir yöntem geliştirerek maliyet avantajı elde ediyorsunuz. Yani ister ürün geliştirme ister süreç ya da yöntem geliştirme için bu programa başvuru yapabilirsiniz.

KOSGEB AR-GE DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Gördüğünüz gibi aslında çok zor değil. KOSGEB’in desteklediği sektörlerden birindesiniz ve KOSGEB’e kaydınız var. Tek yapmanız gereken linkine  tıklayarak proje bilgi dokümanını eksiksiz bir şekilde hazırlamak. Eğer zorlanırsanız mutlaka profesyonel bir yardım alın.

KOSGEB AR-GE DESTEĞİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI NELERDİR?

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir.

İşin Ar-Ge kısmı için yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konularda çalışmak gerekir.

İşin Ür-Ge kısmı içinse sunulacak projenin değişen pazar taleplerine ve/veya teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün geliştirilmesi beklenir. Bu kapsamda geliştirilecek ürün aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması lazım.

 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan veya
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan veya
 • Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları veya TEKMER’lerde yer alan işletmelerin başarılı tamamladıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ürün veya
 • Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya
 • 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya
 • Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan veya
 • Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan ürünler için başvuru yapılması esastır.

KOSGEB destekleri başta olmak üzere devlet desteklerine dair herşeyi güncel olarak sayfamızda bulacaksınız.

Biz bilgimizi paylaşıyoruz. Lütfen sizde bu konudaki bilgi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca diğer başlıklar altındaki bilgisellerimizi de mutlaka gözden geçirin. Unutmayın, bilgi paylaşıldıkça artar. Yorum, değerlendirmeleriniz ve geri dönüşleriniz bizim için çok değerli.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.