KOSGEB TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI 2021

KOSGEB TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI 2021

KOSGEB TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI 2021

KOSGEB TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI 2021 kapsamında KOSGEB,

  • Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini veya
  • Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini

sağlamak amacıyla işletmelere destek vermektedir. Bu destek 2018 yılında ilk açıldığında 5 milyon TL limit ve %100 destek oranı ile verilirken şuan epey bir revizeden geçerek aşağıdaki hali almıştır.

1- Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak için  yapılan başvuruda

  • düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 (yediyüzbin) TL ve geri ödemesiz 300.000 (üçyüzbin) TL olmak üzere toplam 1.000.000 (birmilyon) TL’dir.
  • orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL ve geri ödemesiz 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL olmak üzere toplam 6.000.000 (altımilyon) TL’dir.

2- Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL ve geri ödemesiz 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL olmak üzere toplam 6.000.000 (altımilyon) TL’dir.

Ayrıca destek oranı %60’tır.

KOSGEB TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Öncelikle işletmenizin KOSGEB’in desteklediği sektörlerde faaliyet göstermesi ve KOSGEB’e kayıtlı  olmanız gerekmektedir.

KOSGEB’in desteklediği sektörde olduğunuzu görmek için tıklayınız

KOSGEB’ kayıt için tıklayınız

Bununla birlikte işletmenizde aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerekmektedir.

1- Ar-Ge, İnovasyon ve yenilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerin seri üretimi için yapılacak yatırım projelerinde  en çok 5 yıl önce düzenlenmiş olmak üzere Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden herhangi birine sahip olan

– KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projelerinin başarıyla tamamlandığını gösteren belgesi olan veya

– Patent belgesi olan veya

– Doktora tezi konusu olan veya

– Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi olan veya

– Yurtiçi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde tamamlanmış Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen veya

– Kamu Ar-Ge Merkezleri Enstitülerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen veya

– 5746 sayılı kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen ve prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler

veya

her türlü kullanım hakkını süresiz olarak sözleşme ile hak sahibinden noter onaylı sözleşme ile devralmış işletmeler başvuru yapabilir.

Bu şartları sağlamıyorsanız üzülmeyin, belki de 2. şart size uygun olabilir.

2- Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlere ait yatırım projesi başvuruları için;

– Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması ve orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması gerekmektedir.

 

KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 2021

 

CARİ İŞLEMLER HESABINA KATKI SAĞLAYACAK ÜRÜN LİSTESİ

Bu çerçevede belirlenen “CARİ İŞLEMLER HESABINA KATKI SAĞLAYACAK ÜRÜN LİSTESİ”ne ulaşmak için tıklayınız. 

Eğer üretmeyi planladığınız ürünler bu listede yer alıyorsa şanslısınız, bu programa başvuru yapabilirsiniz. Bu listenin önemi aslında yoğunlukla ithal edilen ürünler olmasıdır. KOSGEB 2021 yılında Teknoyatırım  projelerinde 6.000.000 TL’ye kadar destek sunmaktadır. Destek oranı %60 olarak düşünüldüğünde aslında 10.000.000 TL’lik bir proje sunarak bunun 6.000.000 TL’sini KOSGEB’den destek alabilirsiniz.

 

KOSGEB TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMINDA KAPSAMINDA HANGİ FAALİYETLER DESTEKLENİYOR?

KOSGEB TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI kapsamında işletmenizin yapacağı yatırımda gerekli olan makine, teçhizat, yazılım, dışarıdan alınan hizmet alımları, personel giderleri, test-analiz, tanıtım vd. giderleriniz desteklenmektedir.

TEKNOYATIRIM Destek Programı kapsamında destek kalemleriDestek Oranları
a)Makine-teçhizat desteği*%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]
b)Üretim hattı tasarım giderleri desteği%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]
c)Yazılım giderleri desteği*%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]
ç)Personel gideri desteği**%100 Geri ödemesiz
d)Eğitim ve danışmanlık desteği%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]
e)Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]

 

KOSGEB TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMINDA KAPSAMINDA HİBE VE FAİZSİZ KREDİ NE KADAR?

Yukarıdaki tablodan da göreceğiniz üzere KOSGEB TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI kapsamında

1- Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 (yediyüzbin) TL ve geri ödemesiz 300.000 (üçyüzbin) TL olmak üzere toplam 1.000.000 (birmilyon) TL’dir.

Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL ve geri ödemesiz 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL olmak üzere toplam 6.000.000 (altımilyon) TL’dir.

2- Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL ve geri ödemesiz 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL olmak üzere toplam 6.000.000 (altımilyon) TL’dir.

KOSGEB İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 2021

 

KOSGEB TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMININ SÜRESİ NE KADAR?

KOSGEB TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI kapsamında geliştireceğiniz proje azami 36 olmalıdır. Büyük bir yatırım konusu olduğu için uzun bir süre tanınmıştır.

KOSGEB TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMININ SÜRESİ UZATILABİLİR Mİ?

Evet, bu mümkün. KOSGEB TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI kapsamında projenizi uygularken geçerli bir sebeple projenizi tamamlayamazsanız proje kapsamında revizyon talep ederek süre uzatımı alabilirsiniz. Ancak bunun gerçekten geçerli bir sebebi olmalı ve bu sebep KOSGEB kurulunu ikna etmelidir.

 

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI “Dijital Dönüşüm Çağrısı” 2021

 

KOSGEB TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMINA NE ZAMAN BAŞVURABİLİRİZ?

Bunu duyunca gerçekten çok mutlu olacaksınız. Zira KOSGEB TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI yıl boyunca açık. İstediğiniz zaman, yatırım fikrinizi iyi bir şekilde projelendirip başvuru yapabilirsiniz.

KOSGEB TEKNOYATIRIM DESTEĞİ SONUCUNA İTİRAZ EDEBİLİR MİYİM?

Evet, diyelim ki KOSGEB TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI’na proje yazdınız ve kurul desteklemeye ikna olmadı ve reddetti. Bu sonuca 15 gün içerisinde itiraz edebilirsiniz. İtiraz ederken mutlaka itirazınızı destekleyen doneleri içeren bir dilekçe hazırlayın. Yoksa kabul etmeyebilirler.

KOSGEB AR-GE NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

KOSGEB TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI’na gerçekten çok ciddi bir şekilde hazırlanmalısınız. Geliştireceğiniz projenin detaylı bir fizibilite raporunu sunmalısınız. Bu fizibilite raporu 16 başlıktan ve tamamlandığında yaklaşık 100 sayfalık bir doküman oluyor. Büyük bir destek verme potansiyeli olduğu için bu çalışmayı titizliktle ele almalısınız. Projeler değerlendirilirken özgün ve yenilikçi yönüne, yapılacak yatırımın ticarileşme potansiyeline ve yatırımın başabaş noktasına dikka edilmelidir. Bununla birlikte siz ya da işletmeniz de teknik ve mali açıdan bu konuda yetkin olmalısınız. Bu 3 parametre açısından uygun bulunursanız büyük olasılıkla projeniz destek almaya hak kazanacaktır.

KOSGEB TEKNOYATIRIM PROJE ÖRNEKLERİ?

Bunun için standart bir şey söylemek elbette çok mümkün değil ama orta yüksek ve yüksek teknoloji sınıfında yukarıda belirttiğimiz gibi KOSGEB TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI’na sunacağınız proje özgün, yenilikçi ve ticarileşebilir olmalıdır. Örneğin, bir makinenin elektronik kartlarını geliştiren bir firmasınız. Geliştirdiğiniz kartın yıllık basılma adedi, ticarileşme potansiyeliniz ve alacağınız dizgi hattının uyumlu olması lazım. Ya da cari işlemler hesabına negatif kaydedilen ve yoğun ithal edilen bir ürünün ikamesini üreteceksiniz diyelim, örneğin 390940000000 GTİP kodlu fenolik reçine üreteceksiniz. Bu konuda yapacağınız yatırımın ticarileşme potansiyelini, ihracat potansiyelini, hedef pazarlarınızı, pazara dağıtım kanallarınızı ve 3 yıllık planınızı çok iyi resmetmeniz gerekiyor.

KOSGEB TEKNOYATIRIM DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Gördüğünüz gibi aslında çok kolay sayılmaz. KOSGEB’in desteklediği sektörlerden birindesiniz ve KOSGEB’e kaydınız var. Yukarıdaki diğer özel şartları da sağladınız. Fizibilite raporu ve proje bilgi dokümanlarını eksiksiz bir şekilde hazırlamalısınız. Eğer zorlanırsanız mutlaka profesyonel bir yardım almanızı tavsiye ederiz. Bundan sonra da kurula çıkarak projenizi anlatmak ve kurulu ikna etmek mecburiyetindesiniz. Bunları sağlarsanız eğer destek başvurunuz onaylanacaktır.

KOSGEB TEKNOYATIRIM DESTEĞİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI NELERDİR?

Yukarıda da bahsedildiği üzere

Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler için yatırım projesi başvuruları için; en fazla 5 yıl önce düzenlenmiş olmak üzere Ar-Ge projesini tamamlamış olmanız gerekiyor. Bunu da

bir, KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projelerinin başarıyla tamamlandığını gösteren belge ile

iki, patent belgesi

üç, doktora tezi konusu olan bir ürün olacak.

dört, Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi olan bir ürün de olabilir.

beş, Yurtiçi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde tamamlanmış Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen,

altı, Kamu Ar-Ge Merkezleri Enstitülerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen,

yedi Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen ve prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler,

sekiz, her türlü kullanım hakkını süresiz olarak sözleşme ile hak sahibinden noter onaylı sözleşme ile devralmış işletmeler

başvuru yapabilir.

Diğer türlü ise

Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlere ait yatırım projesi başvuruları için;  Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması ve orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması çerçevesinde belirlenen “CARİ İŞLEMLER HESABINA KATKI SAĞLAYACAK ÜRÜN LİSTESİ”NDE yer alan ürünler için başvuru yapılması esastır.

KOSGEB destekleri başta olmak üzere devlet desteklerine dair herşeyi güncel olarak sayfamızda bulacaksınız.

Biz bilgimizi paylaşıyoruz. Lütfen sizde bu konudaki bilgi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca diğer başlıklar altındaki bilgisellerimizi de mutlaka gözden geçirin. Unutmayın, bilgi paylaşıldıkça artar. Yorum, değerlendirmeleriniz ve geri dönüşleriniz bizim için çok değerli.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.