TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI “Dijital Dönüşüm Çağrısı” 2021

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI “Dijital Dönüşüm Çağrısı” 2021

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI “Dijital Dönüşüm Çağrısı”

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI “Dijital Dönüşüm Çağrısı“; Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı dijital dönüşüm çağrısı açıklandı. Programa başvuru için tüm bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMININ HEDEFLERİ

Hamle Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile Türkiye’nin 2023 stratejisi doğrultusunda, en önemli dış ticaret açığı kalemlerinin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi ve bu ürünlerde ihracatçı konumuna yükselmesi hedeflenmektedir.

 

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’na

  • Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilir.
  • Başvuru için herhangi bir ölçek, coğrafi konum vb. şartı bulunmamaktadır.
  • Birden çok tüzel kişiliği kapsayacak şekilde ortaklı başvuru yapma imkânı bulunmamaktadır.

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMINA BAŞVURU YERİ 

Başvurular, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı web sitesinde bulunan Program Portalı uygulaması üzerinden çevrim içi olarak alınacaktır.

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMINA BAŞVURU AŞAMALARI  

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’na başvurular, duyuru ekinde yer alan çağrı takvimi dâhilinde ön başvuru ve kesin başvuru aşamalarının tamamlanması suretiyle alınacaktır. Çağrı takviminde yer alan bitiş tarihleri, ilgili gün sonunu (23:59) kapsamaktadır.

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMINA BAŞVURU NASIL YAPILIR ?

Öncelikle Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Çağrısı kapsamında sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecektir.

Başvuru işlemleri Program Portalı üzerinden, firmalar adına yetkilendirilmiş gerçek kişiler tarafından yürütülecektir.

KOSGEB İleri Girişimcilik Desteği 2021 Nasıl Alınır ? Şartları ?

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

– YETKİLENDİRME NASIL YAPILIR?

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı için gerçek kişilerin firmalar adına yetkilendirme işlemleri, Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinin 5 inci maddesinde sayılan ve örneği Program Portalı’nın Dokümanlar sayfasında bulunan yetkilendirme belgeleri esas alınarak yürütülecektir. Bazı evraklar zorunludur. Yetkilendirme belgelerinin ıslak imzalı suretleri oluşturulduktan sonra bu belgelerin elektronik olarak taranır. Bu belgeler başvuru sahibine ait geçerli bir e-imza sertifikasıyla KEP adresleri üzerinden Bakanlığa iletilir. Bunun için “sanayiveteknolojibakanligi.tesvikuygulama@hs01.kep.tr” KEP adresi kullanılır. Yetkilendirme usulüne dair detaylı açıklamaya bağlantı aracılığıyla ulaşılabilir. Ön başvurunun onaylanabilmesi için yetkilendirme işleminin tamamlanmış olması şarttır. ancak zaten E-TUYS sisteminde devam eden yetkilendirmeniz varsa ayrıca yetkilendirme işlemi yapması gerekmemektedir.

– AR-GE YÜKLENİCİSİ  VE PAYDAŞA İLİŞKİN KOŞULLAR

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki yatırım projesinin TÜBİTAK desteklerine konu olabilecek faaliyetleri içeren Ar-Ge kısmı için yatırımcı, Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını yürütmek üzere bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisiyle ortaklı Ar-Ge projesi sunabilir. Bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisiyle ortaklı faaliyet yapılacaksa şayet, Ar-Ge yapmayı öngören yatırım projelerinde her bir Ar-Ge yüklenicisi adına Ar-Ge başvuru formları doldurulmalıdır. Ön başvurunun onaylanabilmesi için Ar-Ge yüklenicileri adına yapılması gereken yetkilendirme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımcının, bir veya daha fazla proje paydaşı ile iş birliği yapması beklenir. Bu programa başvuru sahibi, proje paydaşının temel ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini belirttiği niyet mektubunun olması gerekir. Bu, kesin başvuru aşamasında sunulmalıdır. Bu belgeleri sunamayanlar ise, proje paydaşının sağlayacağı katkıya dair destekleyici sair bilgi ve belgeleri de kesin başvuru esnasında Program Portalı’na yükleyebilir.

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMINDA DESTEKLENEN SEKTÖRLER

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında 188 GTİP Kodu ve 7 grupta 54 yenilikçi teknoloji alanının desteklenmesi öngörülmektedir. Çağrı kapsamında, Öncelikli Ürün Listesi’ne ulaşmak için www.hamle.gov.tr adresine tıklayınız.

 

BÜTÇE:

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın bütçesi yani, başvurusu yapılan yatırım projelerinin büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den daha az olamaz.  Bu tutar, salt yazılım geliştirmeyi amaçlayan projeler için 3 Milyon TL olarak uygulanır.

Üretime yönelik yatırım süreci faaliyetlerinin KOSGEB tarafından desteklenmeyecek olan kısmı için firmalar, 50 Milyon TL altındaki projeler Stratejik Yatırımların Teşviki uygulaması kapsamında veya 50 Milyon TL ve üzerinde sabit yatırım tutarına sahip projeler için Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi talebinde bulunacaklardır.

 

ÇAĞRI TAKVİMİ

Ön Başvuru Başlangıç Tarihi: 30 Eylül 2021

Ön Başvuru Bitiş Tarihi: 3 Kasım 2021

Ön Değerlendirme Bitiş Tarihi: 13 Kasım 2021

Kesin Başvuru Bitiş Tarihi: 3 Aralık 2021

Bağımsız Değerlendirme Raporunun* Yüklenmesi İçin Son Tarih: 7 Ocak 2022

*Kesin başvurunun tamamlanmasını müteakiben değerlendirme, Bakanlık tarafından atanan yetkilendirilmiş bağımsız danışmanlık firması tarafından yapılacaktır.

 

KOSGEB destekleri başta olmak üzere devlet desteklerine dair her şeyi güncel olarak sayfamızda bulacaksınız.

Biz bilgimizi paylaşıyoruz. Lütfen sizde bu konudaki bilgi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca diğer başlıklar altındaki bilgisellerimizi de mutlaka gözden geçirin. Unutmayın, bilgi paylaşıldıkça artar. Yorum, değerlendirmeleriniz ve geri dönüşleriniz bizim için çok değerli.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.